Skicy k vizuálu PAFu 2010 (Fiume Std)

Skicy k vizuálu PAFu 2010 (Fiume Std)Filip Cenek        25.9.2010
| Image 1 of 18 |

Ahoj S.

1–9: Plakát/citylight PAF Olomouc 2010, první verze; témata ročníku: Ostrovy animace, Ilustrace, Živá animace: barevná hudba, hosté: Peter Greenaway, Alva Noto. Východiskem je bílá stránka, připravená k drobným črtům; slepá mapa, kam si mořeplavec dělá poznámky. Motivy ilustr. poznámek, které se rozvíjí: Purkyně a jeho „efekty” (Purkyňovy paobrazy, viz jeho dizertaci Příspěvky k poznání zraku ze subjektivního hlediska či Purkyňův dopis Goethovi s jeho kresbami o figuraci zvuku), soukromá VJ projekce barevné hudby (mnutí očí); ilustrace iluze barevného slyšení; ostrov, maják, otáčející se světlo (pomalé strobo – možné užití do znělky); typografické vtipy reflektující filozofii festivalu (vč. grafiky): animace, které jsou „těžko k dohledání” (away to trace animace); téma ilustrace (znázornění). Zatím pracujeme na spojení barevné vrstvy s podkladovou chao-ilustrací (dosud bez výsledku): možná propojení, která se nám zdají v pořádku, vedou přes motiv majáku nebo mořské vlny (téma ostrova). Podklad bílý, použity tři přímé PANTONE barvy, které další barvy tvoří přetiskem. (Maják u ztrácející se „way” bude nakreslen tužkou; teď je v ilustraci zasazen jen pro informaci. Nápis Greenaway je v ilustraci vyveden přetiskem více barev, takže černá má – oproti jiné černé – tmavě zelený odstín, což u tohoto náhledu nelze simulovat.)

10–12: Plakát Alva Noto. Představa: za cenu plakátu A1 udělat dva různé plakáty A1-půl, něco ve smyslu viz http://2006.newnew.cz/plakat.html. Jeden plakát čistě Notův, druhý se jmény dalších hostů. I u černého plakátu je počítáno ještě s přetiskem nějaké optické struktury reflexní barvou. Nicméně základní představa je jednoduchý, strojový, (německy) přísný plakát. Linky k pokusům: Johann Nepomuk Čermák a jeho optická registrace pulzu (http://intermedia.ffa.vutbr.cz/czermak.gif), Notovy sborníky Grid a Moire Index atp. Poslední verzi viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/skicy-alva-noto-paf-2010.

15: Poslední verze hl. plakátu A1: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/skicy-k-vizualu-pafu-2010?slide=15. Přiznaná mapa ostrova animace s popiskami (sekce), kam patří jak nápisy Greenaway, tak i význam slova Noto (ve vztahu k mapě a šedému rastru). Kromě popsaných vrstev výše, je zde „signální”: barevná vrstva dostává smysl fázemi-animací prosincového slunovratu, to se týká i použitých barev… „živá animace” slunce (které je žluté proti modré obloze, v soumračném večeru končí v červeném spektru) za ostrovem animace… Aplikaci designu v doprovodných tiskovinách viz např. http://intermedia.ffa.vutbr.cz/table-poznan-animator.

Jingl PAFu 2010 viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/paf2010-jingl.

Fiume Std (F+T+H)