See You When I See You

See You When I See You         25.1.2005

Tisková zpráva k výstavě Self-ignition | Samovznícení.
Viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/samovzniceni.