Sagan af ________.

Sagan af ________.Petra Hermanová        23.10.2011

Sagan af ________., HD video, 4:06 min, 2011

A story of whom? “Sagan af _______.” naturally manipulates how it can be perceived in several ways based on viewers’ nationality, language skills and even their own will to see through.
A typical viewer with no knowledge of Icelandic language or literature will ignore the Icelandic subtitling at first. Maybe only after he may notice that the swan's name, Kuddo, did not appear in subtitles, yet another one, Dimmalimm, did. A hint given to a cautious viewer.
A person who knows íslenska or the story of the princess Dimmalimm will recognize passages from the book that were synchronized with the narrator's voice to create an illusion of translation while narrating a different story instead. Different but not completely: the motif of a princess and a swan, who suddenly disappears, remains. The Dimmalimm book, very old and beloved Icelandic fairy tale, is an element intruding the moving image with its original story. It is a bizarre comment to the imagery with elusive moments where the two stories meet for little while and then go their separate ways again. The rearrangement of the sentences creates a new story even for someone who knows the book.

Čí příběh? „Sagan af _______.“ svou povahou přímo manipuluje způsob, jakým může být vnímán, ať už na základě divákovy národnosti, jazykových znalostí nebo jeho vlastní vůle zkoumat sledované skrz.
Typický divák bez znalosti islandského jazyka či literatury bude zpočátku islandské titulky nejspíše ignorovat. Možná si ale všimne absence jména labutě Kuddo v titulcích a naopak si všimne jména Dimmalimm, které v mluveném slovu není a v titulcích je. To jest jediná nápověda pro pozorného diváka.
Člověk znalý islandštiny nebo příběhu o princezně Dimmalimm však okamžitě pozná, že z této knihy byly vyňaty náhodné pasáže a následnou synchronizací s vypravěčem vytváří ilusi překladu, zatímco vyprávějí úplně jiný příběh. Ten se však s tím původním setkává v motivu princezny a uletivší labutě. Příběh o Dimmalimm je stará a oblíbená islandská pohádka. Ve snímku a jeho původním příběhu je cizím elementem, je bizarním komentářem k obrazům, které se nám nabízejí. Lze vypozorovat i několik prchavých okamžiků, kdy se oba příběhy protnou, než se zase rozdělí. Přeskládáním vět se rovněž vytváří nový příběh i pro diváka, který pohádku o Dimmalimm zná.