Rewind 9: Svätopluk Mikyta, Petra Hanáková (přednáška)

Rewind 9: Svätopluk Mikyta, Petra Hanáková (přednáška)         8.12.2010

Rewind 9: Svätopluk Mikyta, Petra Hanáková. 8. 12. 2010, MG v Brně (záznam, 138 min.)

Cyklus „inscenovaných dialogů” představující současné české a slovenské vizuální umělce a teoretiky. Přednášky mají „zdvojený” formát – součástí prezentace umělce je i reflexe teoretika. Pořádá Fakulta výtvarných umění VUT v Brně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Cyklus přednášek je podpořen Rozvojovým programem MŠMT ČR.

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/search/node/rewind+mg
http://www.rewind.cz