Rewind 7: Jiří Kovanda, Edith Jeřábková (přednáška)

Rewind 7: Jiří Kovanda, Edith Jeřábková (přednáška)         24.11.2010

Rewind 7: Jiří Kovanda, Edith Jeřábková. 24. 11. 2010, MG v Brně (záznam, 120 min.)

Cyklus „inscenovaných dialogů” představující současné české a slovenské vizuální umělce a teoretiky. Přednášky mají „zdvojený” formát – součástí prezentace umělce je i reflexe teoretika. Pořádá Fakulta výtvarných umění VUT v Brně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Cyklus přednášek je podpořen Rozvojovým programem MŠMT ČR.

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/search/node/rewind+mg
http://www.rewind.cz