Rewind 5: Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl (přednáška)

Rewind 5: Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl (přednáška)         28.10.2010

Rewind 5: Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl: Filmogram #10. 28. 10. 2010, MG v Brně (přednáška, 58 min.)

Cyklus „inscenovaných dialogů” představující současné české a slovenské vizuální umělce a teoretiky. Přednášky mají „zdvojený” formát – součástí prezentace umělce je i reflexe teoretika. Pořádá Fakulta výtvarných umění VUT v Brně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Cyklus přednášek je podpořen Rozvojovým programem MŠMT ČR.

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/search/node/rewind+mg
http://www.rewind.cz