Rendez-vous! (Galerie Horká, Olomouc)

Rendez-vous! (Galerie Horká, Olomouc)Laura Trenčanská        30.3.2015

Rendez-vous!, Galerie Horká, Olomouc
30. března 2015, 18:00, vernisáž Laury Trenčanské a Matúša Balucha

Podľa wikipedie: Rendezvous alebo randevú alebo hovorovo rande (z franc. rendez-vous) môže byť: všeobecne: dohovorené stretnutie dvoch alebo viacerých osôb. Pojem "randevú" v brnenskom kontexte, virtuálne rande, výhovorka. Ona video, on básne, vajíčko zapomnení, šláger. On útek do mariánskych lázní, ona rozmýšľa. To je tak, keď to má muž a žena naopak. Ona nerozhodná v ničom, on nerozhodný vo všetkom. Ďalšia jedna slabá báseň, ani to nie je báseň, ani neviem o čom to je, prefláklý básnik. Ona na cestách po Europe. On na spoločnej výstave v Olomouci. To je tak keď ona i on to majú naopak a vice verse. Ak si aplikujeme sebareflexívnú iteráciu v princípe označenia na definíciu, že rande v brnenskom kontextu sa môže použiť jako výhovorka, je to výhovorka, ktorá zatemňuje. Vajíčko zapomnení pojídame aby nás vydezinfikovalo z hnisu zbylej zamilovanosti. Vajíčko zatemnení zintenzivňuje lúče lásky, ktoré sa nás dotýkajú. Slnko svieti pre všetkých konštantne. V zlatom veku platí tautologie láska je láska a naopak.