Přijímací řízení MgA. (akademický rok 2015/2016)

Přijímací řízení MgA. (akademický rok 2015/2016)         3.8.2015

Přijímací řízení do magisterského stupně studia (2-leté, ukončené titulem MgA.)

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska. Elektronickou přihlášku je možné podat od_ 1._ července 2015. Do 3._ srpna 2015 je nutno doručit na studijní odd. fakulty tyto dokumenty: výtisk formuláře e-přihlášky s podepsaným čestným prohlášením, ověřené doklady o ukončeném VŠ vzdělání (notář, matrika, Česká pošta), písemný projekt magisterského studia – formulář stáhněte na zde. Uchazeči, kteří v předchozích letech ukončili studium na FaVU, nemusí dokládat ověřený diplom (přiloží pouze čestné prohlášení o úspěšném ukončení studia).

Možnost osobní konzultace uchazečů: středa 29/7_ 2015,_ 14:00–15:30, Údolní 19, Brno.
Objednávejte se na emailu intermedia[x]ffa.vutbr.cz.

Průběh přijímacího řízení, které se uskuteční 1–2._ září 2015: Talentová zkouška sestává z osobní prezentace prací uchazeče, nebo jejich dokumentací (portfolio) před komisí. Komise v uzavřeném jednání doporučí vybrané uchazeče k přijímacímu pohovoru, který proběhne téhož dne v odpoledních hodinách. Na úřední desce fakulty budou zveřejněny výsledky prezentací a seznam uchazečů, postupujících k pohovoru. Při pohovoru uchazeči obhajují svůj projekt magisterského studia, je kladen důraz na teoretické znalosti oboru, na dosavadní uměleckou praxi a její výsledky i ohlasy (bibliografie). Doporučený rozsah projektu: dvě normostrany.

Vedoucím ateliéru je od akademického roku 2015/2016 umělec Pavel Sterec.
Nová anotace Ateliéru intermédií: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/nova-anotace
Další informace k přijímačkám: http://www.ffa.vutbr.cz/zajemce/magisterske-studium

Magisterský studijní program N8206 – Výtvarná umění
Akreditovaný obor – konceptuální tendence 8206R080
Ateliér – Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně


       *    +
 *   '        |
  ()  .-.,-`"-.  - o -
     '=/_   \   |
    *  |::'_  ;   '
 '     \:: `=./`,  '
  +  .  '-..-'``'  *
        + .
   /\    .    +
*  (~(  *
   ) )   /\_/\     *
   (_ -----_(@ @)
    (    \ /   *
    /|/--\|\ V
   " "  " "