Přijímací řízení BcA. (akademický rok 2016/2017) – přihlášky

Přijímací řízení BcA. (akademický rok 2016/2017) – přihlášky         22.11.2015

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia (4-leté, ukončené titulem BcA.)

Přihlášky do bakalářského studia na akademický rok 2016/2017 lze podávat do 22. listopadu 2015 elektronicky zde.
Podrobné informace a postup viz http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace/bakalarske-studium.

Vítáme uchazeče ochotné experimentovat, zkoumat a komunikovat intermediální přístupy k práci.

Bakalářský studijní program B8206 – Výtvarná umění
Akreditovaný obor – konceptuální tendence 8206R080
Ateliér – Ateliér intermédií (vedoucí Pavel Sterec)

Program ateliéru: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/nova-anotace

 Možnost konzultací během setkání ateliéru každou středu po předchozí domluvě, Údolní 19, Brno, místnost č. 316. 
Dotazy na intermedia[x]ffa.vutbr.cz nebo tel. 777_ 744_ 790.