Přijímací řízení BcA. (akademický rok 2015/2016) – 2. kolo, talentovky

Přijímací řízení BcA. (akademický rok 2015/2016) – 2. kolo, talentovky         10.2.2015

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia (4-leté, ukončené titulem BcA.)

Sraz uchazečů v úterý 10/2 2015 v 8:00 u vrátnice na Údolní 19, Brno.
Kreslící a malířské potřeby, digitální fotoaparát, příp. videokameru apod. si přineste sebou.

Druhé kolo talentové zkoušky:

1. portrét (děkanský úkol) – úterý 10/2 2015, 8:00–12:00
2. písemný test z dějin umění – úterý 10/2 2015, 13:00–13:30 (místnost 206, Údolní 19)
3. ateliérový úkol 1 – úterý 10/2 2015, 13:30–17:30, zadání v den konání
4. ateliérový úkol 2 – středa 11/2 2015, 8:00–12:00, zadání v den konání
5. ateliérový úkol 3 – středa 11/2 2015, 13:00–17:00, zadání v den konání
6. ateliérový dotazník – průběžně

Pozn.:
Výdej domácích prací po 1. kole přijímacího řízení je stanoven na 10. a 11. února 2015.
Výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení je stanoven na 8. dubna 2015.
Pokud si uchazeč nevyzvedne své domácí práce do 30. dubna 2015, mohou být skartovány.
Uchazeč, který si své práce vyzvedne dříve, tj. před těmito daty, ztrácí právo na přezkumné řízení.

První kolo talentové zkoušky: předložení domácích prací — úterý 6/1 a středa 7/1_ 2015,_ 9:00–13:00.
Práce se vybírají v místnosti č. 302 (2. patro) na Údolní 19 (mapa), v případě nouze volejte 777_ 744_ 790.

Portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performancí, akcí, událostí atd. Video a audio práce odevzdávejte na digitálních nosičích CD nebo DVD, případně jako soupis odkazů na internet (youtube, vimeo, soundcloud apod.). Vítány jsou i doprovodné texty k pracím, motivační text (příp. seznam výtvarných, audio/vizuálních nebo literárních děl, které uchazeč z hlediska svého stávajícího vývoje považuje za důležitá). Všechny práce musí být označeny jménem autora a ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí (AIN).

Přihlášky do bakalářského studia na akademický rok 2015/2016 lze podávat do pátku 23. listopadu 2014 elektronicky zde.
Podrobné informace a postup viz http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace/bakalarske-studium.

Vítáme uchazeče ochotné experimentovat, zkoumat a komunikovat intermediální přístupy k práci.

Bakalářský studijní program B8206 – Výtvarná umění
Akreditovaný obor – konceptuální tendence 8206R080
Ateliér – Ateliér intermédií (doc. prom. ped. Václav Stratil)

       *    +
 *   '        |
  ()  .-.,-`"-.  - o -
     '=/_   \   |
    *  |::'_  ;   '
 '     \:: `=./`,  '
  +  .  '-..-'``'  *
        + .
   /\    .    +
*  (~(  *
   ) )   /\_/\     *
   (_ -----_(@ @)
    (    \ /   *
    /|/--\|\ V
   " "  " "

Program ateliéru: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/program-atelieru
Upozornění: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/files/pozor.jpg
Ateliérový tag: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lisky.gif

 Možnost konzultací během setkání ateliéru každou středu od 14:30, Údolní 19, Brno, místnost č. 316. 
Dotazy na intermedia[x]ffa.vutbr.cz nebo tel. 777_ 744_ 790.