Přijímací řízení BcA. (akademický rok 2014/2015) – 2. kolo, talentovky

Přijímací řízení BcA. (akademický rok 2014/2015) – 2. kolo, talentovky         11.2.2014

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia (4-leté, ukončené titulem BcA.)

Sraz uchazečů v úterý 11/2 2014 v 8:00 u vrátnice na Údolní 19, Brno.
Kreslící a malířské potřeby, digitální fotoaparát, příp. videokameru apod. si přineste sebou.

Druhé kolo talentové zkoušky:

1. kresba hlavy podle živého modelu (děkanský úkol) – úterý 11/2 2014, 8:00–12:00
2. písemný test z dějin umění – úterý 11/2 2014, 13:00–13:30 (místnost 206, Údolní 19)
3. ateliérový úkol 1 – úterý 11/2 2014, 13:30–17:30, zadání v den konání
4. ateliérový úkol 2 – středa 12/2 2014, 8:00–12:00, zadání v den konání
5. ateliérový úkol 3 – středa 12/2 2014, 13:00–17:00, zadání v den konání
6. ateliérový dotazník – průběžně

Pozn.:
Výdej domácích prací po 1. kole přijímacího řízení je stanoven na 11. a 12. února 2014.
Výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení je stanoven na 10. dubna 2014.
Uchazeč, který si své práce vyzvedne dříve, tj. před těmito daty, ztrácí právo na přezkumné řízení.

První kolo talentové zkoušky: předložení domácích prací — úterý 7/1 a středa 8/1_ 2014,_ 9:00–13:00.
Práce se vybírají v místnosti č. 302 (2. patro) na Údolní 19 (mapa), v případě nouze volejte 777_ 744_ 790.

Portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performancí, akcí, událostí atd. Video a audio práce odevzdávejte na digitálních nosičích CD nebo DVD, případně jako soupis odkazů na internet (youtube, vimeo, soundcloud apod.). Vítány jsou i doprovodné texty k pracím, motivační text (příp. seznam výtvarných, audio/vizuálních nebo literárních děl, které uchazeč z hlediska svého stávajícího vývoje považuje za důležitá). Všechny práce musí být označeny jménem autora a ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí (AIN). Výdej domácích prací po prvním kole je možný v průběhu 2. kola talentových zkoušek ve dnech úterý 11/2 a středa 12/2; uchazeči, kteří si práce vyzvednou v tomto termínu, ztrácejí právo na přezkum. Předčasný výdej domácích prací je možný v pondělí 20/1 pouze po předchozí domluvě s asistentem ateliéru.

Přihlášky do bakalářského studia na rok 2014/2015 lze podávat do pátku 22. listopadu 2013 elektronicky zde.
Podrobné informace a postup: http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace/bakalarske-studium.

Vítáme uchazeče ochotné experimentovat, zkoumat a komunikovat intermediální přístupy k práci.

Bakalářský studijní program B8206 – Výtvarná umění
Akreditovaný obor – konceptuální tendence 8206R080
Ateliér – Ateliér intermédií (doc. prom. ped. Václav Stratil)

       *    +
 *   '        |
  ()  .-.,-`"-.  - o -
     '=/_   \   |
    *  |::'_  ;   '
 '     \:: `=./`,  '
  +  .  '-..-'``'  *
        + .
   /\    .    +
*  (~(  *
   ) )   /\_/\     *
   (_ -----_(@ @)
    (    \ /   *
    /|/--\|\ V
   " "  " "

Upozornění: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/files/pozor.jpg
Program ateliéru: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/program-atelieru
Ateliérový tag: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lisky.gif

 Možnost konzultací během setkání ateliéru každou středu od 14:30, Údolní 19, Brno, místnost č. 316. 
Dotazy na intermedia[x]ffa.vutbr.cz nebo tel. 777_ 744_ 790.