Přijímací řízení (akademický rok 2012/2013) – druhé a třetí kolo

Přijímací řízení (akademický rok 2012/2013) – druhé a třetí kolo         6.2.2012

Sraz uchazečů v pondělí 6/2 2012 v 8:00 u vrátnice na Údolní 19, Brno.
Kreslící potřeby, příp. fotoaparát, videokameru apod. si přineste sebou.

Druhé a třetí kolo talentové zkoušky:

1. kresba hlavy podle živého modelu (děkanský úkol) – pondělí 6/2 2012, 8:00–12:00
2. písemný test z dějin umění – pondělí 6/2 2012, 13:00–13:30 (místnost 206, Údolní 19)
3. ateliérový úkol 1 – pondělí 6/2 2012, 13:30–17:30
4. ateliérový úkol 2 – úterý 7/2 2012, 8:00–12:00
5. ateliérový úkol 3 – úterý 7/2 2012, 13:00–17:00
6. ústní pohovor – čtvrtek, pátek (pouze uchazeči nad 34 bodů)

První kolo talentové zkoušky: předložení domácích prací — úterý 3/1 a středa 4/1_ 2012, 9:00–13:00.
Práce se vybírají v místnosti č. 302 (2. patro) na Údolní 19 (mapa), v případě nouze volejte 777_ 744_ 790.

Dokumentace nebo originály prací (kresby, malby, fotografie, tisky, xeroxy, texty, projekty, DVD, CD).
Všechny práce musí být označeny jménem autora a ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí (AIN).

Výdej domácích prací po prvním kole je možný v průběhu 2. kola talentových zkoušek ve dnech
pondělí 6/2 a úterý 7/2 — uchazeči, kteří si práce vyzvednou v tomto termínu, ztrácejí právo
na přezkum. Předčasný výdej domácích prací je možný nejdříve v pondělí 16/1 po předchozí domluvě.

Přihlášky do bakalářského studia na rok 2012/2013 lze podávat do pátku 25/11_ 2011 elektronicky zde.
Podrobný návod najdete na adrese http://www.ffa.vutbr.cz/informace/prijimaci.html.

Bakalářský studijní program B8206 – Výtvarná umění
Akreditovaný obor – konceptuální tendence 8206R080
Ateliér – Ateliér intermédia (doc. prom. ped. Václav Stratil)

       *    +
 *   '        |
  ()  .-.,-`"-.  - o -
     '=/_   \   |
    *  |::'_  ;   '
 '     \:: `=./`,  '
  +  .  '-..-'``'  *
        + .
   /\    .    +
*  (~(  *
   ) )   /\_/\     *
   (_ -----_(@ @)
    (    \ /   *
    /|/--\|\ V
   " "  " "

Upozornění: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/files/pozor.jpg
Program ateliéru: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/program-atelieru
Ateliérový tag: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lisky.gif

 Možnost konzultací během setkání ateliéru každou středu od 14:30, Údolní 19, Brno, místnost č. 316. 
Dotazy na intermedia[x]ffa.vutbr.cz.