Pozdrav ze Záhřebu

Pozdrav ze ZáhřebuVojtěch Maša        13.4.2011
| Image 2 of 3 |

1: Hercule Poirot s podezřelou, akryl na plátně, 120 x 90 cm
2: Spell (Pocta Marii Hájkové), akryl na plátně, 120 x 100 cm
3: Benedikt XVI., akryl a fix na papíru, 60 x 40 cm