Industriální „plenér” ve Zlíně (Svit)

Industriální „plenér” ve Zlíně (Svit)         30.3.2010
| Image 7 of 22 |

26.3.–30.3.2010, plenér – cesta ke krajině, areál Svitu ve Zlíně, viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/hatapata-galerie-12-zlin