Play-time, pásmo (Galerie Entrance)

Play-time, pásmo (Galerie Entrance)Filip Cenek        23.2.2006

Play-time, pásmo animací a videí, 2002–2006, 13:13 min., Fiume TV
Galerie Entrance, Křižíkova 34, Praha. Zahájení 23. února 2006 v 18 hodin.

PásmoZoe, Tereza Sochorová, 5:10 min., 2004 → 2Burek, Agnieszka Wozniak, 0:40 min., 2005 → 3Tygr nežere daleko, Jan Žalio, 3:01 min., 2004 → 4Plomp, Petr Kocourek, 0:08 min., 2006 + Bez názvu, Filip Cenek & Jiří Havlíček, 0:16 min., 2006 + Muson, Filip Nerad, 1:03 min., 2006 → 51, Petr Strouhal, 0:09 min., 2006 + ATC, Standa Filip & Marek Pukl (Pomalé prostředky), 2:25 min., 2002 + , Magdalena Hrubá, 0:01 min., 2003

Webová pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/play-time_www.gif

Tohoto dne byl ve městě již od rána neobvyklý ruch. Lidé tvořili hloučky a o něčem živě debatovali. Veškeré obchody, úřady a veřejné podniky byly po celý den a pod různými záminkami zavřeny. Hloučky se zvolna posouvaly, potkávaly a o něčem živě debatovaly. K večeru se dosunuly na rozsáhlou planinu na okraji města, kde se slily v jeden souvislý dav. Dav se vlnil a o něčem živě debatoval. Hlasy jednotlivců jsou skryty v chóru, kdežto hlas všech jasně zní. (I. M. H.)