Periferie – hommage á Alexander Hackenschmied

Periferie – hommage á Alexander HackenschmiedFilip Cenek        25.9.2004

Polyekránový re-edit filmu Bezúčelná procházka (Alexander Hammid, 1930, 8:30 min.). Dvoukanálové video, 8:30 min., 2004, část 2/2.
Nepoužitá verze. Střih Filip Cenek, kamera Martin Blažíček, produkce Miloš Vojtěchovský (Asociace MLOK).

Alexander Hammid je autorem slavného krátkého filmu Bezúčelná procházka (1930) – obrazové básně bez zvuku, zachycující (zdánlivě) „bezúčelnou” cestu neznámého muže periferií předválečné Prahy. Film je řazen k základním dílům českého avantgardního filmu a přesto zůstává dodnes aktuální svým výrazem a výzvou pro interpretaci, dílem kde se vrací vzorec příběhu a mýtická postava věčného pražského chodce, motivů rozdvojení a dvojníka, improvizace a nelineárního procesu vnímání a prolínání. Projekt Periferie je syntézou filmu, videa a živé hudby. Kombinuje autentický filmový materiál Hackenschmiedova filmu s novými foto a video obrazy a hudebním tvarem. Představení je inspirováno enigmatickou poetikou a atmosférou filmu, hudební kulturou městského prostředí Prahy 30 let a současnou alternativní hudební a zvukovou tvorbou v USA a Střední Evropě. — Představení vzniklo jako výsledek spolupráce americké skladatelky a interpretky Beth Custer s českými umělci, fotografy, hudebníky a multimediálními tvůrci. Projekt Periferie je tvůrčím gestem odkazujícím na historickou kontinuitu avantgardy předválečné střední Evropy s aktuálním jazykem a poetikou dnešního audiovizuálního jazyka. Zároveň je zde kladena otázka o proměně fenoménu tváře městské periferní krajiny, metamorfující v hybridní novotvar, vyrušující poslední fragmenty předválečné Prahy. — Projekt byl realizován s podporou programu Arts Link, nadace Trust for Mutual Understanding a českými partnery (FAMU, FAVU, Asociace MLOK ad). Jde o nízkorozpočtový projekt v duchu původního Hackenschmiedova filmu, který vznikl více méně v prostoru mezi ulicemi a pracovním stolem.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hackenschmied
http://25fps.cz/2011/hommage-hackenschmied