Nejsvětlejší místo

Nejsvětlejší místoTereza Rullerová        14.4.2011

Nejsvětlejší místo, Miss3 (V. Musil, R. Petruška, T. Rullerová, L. Zbranek, M. Machek)
Projekt do výstavy Městské zásahy Brno 2011, bývalá městská káznice na Cejlu

Pasáž Dominik. Současná situace: Pasáž vznikla přestavbou barokních domů tzv. Velkého špalíčku. Spojuje obchodní dům Špalíček, náměstí Domu pánů z Kunštátu a Šilingrovo náměstí. V současnosti slouží jako průchod. Výkladce jsou opuštěné. Koncept projektu: Navrhujeme využívat slepé výlohy v pasáži jako galerii zaměřenou na přesahy architektury a umění. Galerie bude fungovat v rámci fúze 4AM Fóra pro architekturu a média, které nyní vede Galerii architektury, s nekonvenční výlohovou galerií Umakart. Odtud odvodíme její název, 4AM/window_gallery. Ve zbytku pasáže navrhujeme instalovat intenzivní osvětlení a sedací mobiliář. Funkce pasáže jako komunikace zůstane zachována – světlo neklade žádné překážky. Předpokládáme, že se pasáž stane díky vysoké hladině světla, zvláště v zimníc měsících, vyhledávaným místem pro relaxaci. Světlo zároveň slouží jako prevence kriminality.