Nebe je jen jedno (VMG Česká Lípa)

Nebe je jen jedno (VMG Česká Lípa)         17.10.2008

Výstava Ateliéru intermédia v rámci oslav 15-ti let Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
Vernisáž v pátek 17.10.2008 v 17 hodin v Biberově koncertní síni. Výstava potrvá do 23.11.2008.
Kurátorka Markéta Mandelíková.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nám. Osvobození 297, Česká Lípa
Charakter výstavních prostor viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/muzeum-ceska-lipa.