Letná kritická dielňa (tranzit dielne / workshops Bratislava)

Letná kritická dielňa (tranzit dielne / workshops Bratislava)Filip Cenek        19.8.2012

tranzit.sk Vás pozýva na diskusné stretnutie Archívy neinštitucionalizovanej kultúry. Letná kritická dielňa vo výstavných priestoroch tranzit
dielní (Studená 12, Bratislava) v nedeľu 19/8_ 2012 o 16:00 s kurátormi Barborou Klímovou, Danielom Grúňom a Filipom Cenekom

Info k výstavě: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/navzajom-mutually-tranzit-bratislava