Mraky

MrakySamuel Paučo        1.4.2008
| Image 1 of 2 |

Mraky IV, Mraky V. Olej na plátně, 100x100 cm. Součást klauzurní práce, letní semestr 2007/2008.
Více na http://www.ffa.vutbr.cz/~xvpauco.