Malířské sympozium (Wannieck Gallery)

Malířské sympozium (Wannieck Gallery)         17.8.2006
| Image 1 of 6 |
ain_sympoziumbrno_01.jpg

III. ROČNÍK MALÍŘSKÉHO SYMPOZIA, 3.–17.8.2006
Pořadatel: Galerie Brno, kurátor: Ilona Víchová, koncepce: Václav Stratil.

Letos v srpnu pořádá Galerie Brno již třetí ročník malířského sympozia. Zatímco v předchozích letech byli pozváni studenti a absolventi z pražské Akademie výtvarných umění, nejdříve z ateliéru Jiřího Davida a poté Vladimíra Skrepla, letos galerie oslovila mladé autory z brněnské FaVU, konkrétně studenty a absolventy ateliéru Václava Stratila. Sympozium probíhá stejně jako loni v prostorách bývalé strojírny v areálu Vaňkovka, tedy v současné Wannieck Gallery, a jeho výsledky opět představí výstava v Galerii Brno na Veselé ulici. Ve Wannieck Gallery bude 7 malířů pracovat po dobu necelých 14 dnů, během nichž je veřejnost může přicházet sledovat. Návštěvník tak bude mít možnost jak spatřit samotný proces vzniku výtvarných děl, tak navázat kontakt se zúčastněnými umělci, kterými jsou Václav Stratil, Jan Šrámek, Iveta Plná, Anežka Hošková, Věra Kotlárová, Alois Stratil, Zdenka Nečesaná. Autorská koncepce letošního sympozia (vytvořená dialogem Václava Stratila a kurátorky) umožňuje setkání široké škály malířských názorů, která dobře odkazuje k mnohavrstevnatosti současné české malby. Letošní účastníci sice patří k jedné generaci (s výjimkou Václava Stratila), přesto jdou vlastními cestami a malbě se věnují z odlišných důvodů a s jinými cíli.

Jan Šrámek (1983). V animacích, na obrazech, samolepkách a webech Šrámek používá jednoduché kubické piktogramy ovlivněné urbánní kulturou a street artem. Často vytváří uzavřené příběhy, případně fragmenty příběhů rozeseté v různých oblastech Šrámkovy činnosti. Lidi v běžných životních situacích nahrazují zvířata. Vyvrcholením bývají laskavé, komické či drastické pointy. V ateliéru Václava Stratila studuje třetím rokem.

Iveta Plná (1981). Od obrazů s vitálně malovanými výjevy násilí, inspirovanými horory a vším, kde teče krev, Plná došla k plošným, barevně umírněným zátiším. Typické pro ně jsou vratké kompozice, archaické motivy (psací brk, kniha, lebka apod.) a velmi prostý malířský styl. Atmosférou volně souvisejí se zasmušilou post-romantickou kulturou mladé generace. Iveta Plná studuje čtvrtým rokem v ateliéru Václava Stratila.

Anežka Hošková (1982). Post-romantický „fan art“ Anežky Hoškové odkazuje ke konkrétním hudebním a literárním vzorům. Historií a brakem prověřené symboly smutku a melancholie, z nichž Hošková skládá své obrazy, jsou však také rébusem autorčiných osobní poselství a emocí. Racionální provedení kompozic zvyšuje napětí mezi přejatým aparátem subkulturní komunikace a jeho individuálním naplněním. Po delší době strávené v ateliéru Petra Kvíčaly se Anežka Hošková vrátila k Václavu Stratilovi, v jehož ateliéru právě uzavřela pátý ročník studia.

Věra Kotlárová (1980). Poslední dva roky Věra Kotlárová roztírá prsty barevné pigmenty na velké plátěné plachty. Otisky prstů vrství přes sebe a průběžně rozvíjí pulzace a toky, které při tomto procesu vznikají. Výsledkem jsou abstraktní díla s výraznou dynamikou a prostorovým uspořádáním, jež zároveň fungují jako doklady o fyzickém aktu malby. Věra Kotlárová absolvovala FaVU v roce 2005.

Alois Stratil (1980). Ve své tvorbě Alois Stratil využívá dvě média: fotografii a kresbu. Ve fotografických momentkách z domova a společnosti zdůrazňuje svou všudypřítomnost, při kreslení pastelkami se dotýká fenoménu „obsese“ (naposledy nakreslil několik desítek penisů), kreslí sebe, své okolí, své přátele... Sonduje, kudy vedou hranice mezi sebeoslavou a sebeironií, hravou provokací a narcismem. Alois Stratil absolvoval FaVU v roce 2006.

Zdenka Nečesaná (1978). Malbě se věnuje intenzivněji až poslední dva roky, zatímco dříve experimentovala spíše s jinými médii. Oblíbeným přístupem je lepení koláží, odkud právě pocházejí Nečesané abstraktní tvary. Ty v malbě stylizuje do nejjednodušší podoby a přenáší na plátno pomocí papírových šablon. Zdenka Nečesaná absolvovala FaVU v roce 2006.

Václav Stratil (1950). Vedoucí Atelieru intermédia na FaVU v Brně. V jeho svérázné osobnosti se skrývá sofistikovaný pedagog a velmi osobitý tvůrce. Věnuje se kresbě, fotografii, performanci a malbě. V poslední době se Stratilův zájem soustředí na poetické téma lišky, kterými se také prezentoval na Světové výstavě Expo 2005 v Japonsku.

(Text: Ilona Víchová, profily umělců: Jiří Ptáček)