Krajiny

KrajinyJana Bernartová        2.6.2008
| Image 8 of 8 |
bernartova_krajiny_08.jpg

Digitální tisky na hliníku. Klauzurní práce, letní semestr 2007/2008.

Tyto barevné krajiny jsou dalším pokračováním mé práce, kde často balancuji na hraně mezi uměním a užitým uměním. Jejich vznik je podmíněn i mým koketováním s kýčem. Nakonec jsem však upustila od všemožných detailů a postupovala směrem k abstrahování krajiny. Bylo pro mne důležité udržet se mezi polohou zcela abstrahované krajiny a krajiny realistické. A to především proto, že jsem již s tématem obecné krajiny pracovala. Je zcela patrné, že Krajiny s námi komunikují podbízivým jazykem, který může asociovat jazyk reklamní. Jsou barevné a líbivé. Pěkné - to je klíčové slovo v tajence Krajiny. Nevyjadřuje žádný postoj ani názor, je to jejich vlastnost, která je určující. — Jana Bernatová (obhajoba klauzurní práce)