Kniha 2

Kniha 2Kateřina Horáčková        14.6.2009

Animace, série kreseb přes průklepový papír. Součást klauzurní práce, letní semestr 2008/2009.