Hvězdokupa; Dobrovolný kamikaze (Galerie Školská)

Hvězdokupa; Dobrovolný kamikaze (Galerie Školská)Filip Cenek        11.9.2008
Hvězdokupa; Dobrovolný kamikaze (Galerie Školská)

Tereza Sochorová & Filip Cenek j.h.: Hvězdokupa | Cluster.
3.–17. 9. 2008, Galerie Školská 28, Praha. Zahájení v úterý 2. 9. 2008 v 18 hodin.
Doprovodný program: Dobrovolný kamikaze (vystoupení do větru, 20 až 25 min.),
čtvrtek 11. 9. 2008 ve 20 hodin, host Georgij Bagdasarov.

Foto, dokumentace: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/hvezdokupa-galerie-skolska
Tisková zpráva: http://www.skolska28.cz/page.php?event=173
Webová pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/hvezdokupa_skolska28.gif

V okně les, na pracovním stole tma, ruka kreslí spojitosti; na stěně rádio a kalendář s datem, kdy se to stalo. „To světlo jde odkud?” ——— Hvězdokupa je re-editem audiovizuální instalace Terezy Sochorové VJ+DJ=MA, kterou pro Galerii Školská 28 připravila ve spolupráci s Filipem Cenkem. Zatímco diplomová práce VJ+DJ=MA byla spíše vystoupením využívajícím paradoxu interaktivity pomocí namapovaného tabletu v programu MaxMSP, v Galerii Školská 28 nyní najdeme seskupení více sobě vzdálených věcí, které téma čáry-spojnice pojednávají v prostoru (ne v čase). Přestože instalace pracuje s obrazem, je galerie ponechána bez zatemnění. — Dana Recmanová (kurátorka výstavy)


A forest in the window, darkness on the work desk, a hand drawing connections; a radio on the wall and a calendar when it happened. “The light comes from where?” ——— A (Star) Cluster is a re-edit of the audio-visual installation VJ+DJ=MA (by Tereza Sochorová) prepared for Školská 28 Gallery in collaboration with Filip Cenek. While the original work was an interactive performance playing on the paradox of interactivity by means of a tablet mapped via the MaxMSP program, in Školská 28 Gallery we encounter a cluster of multiple, mutually remote things which render the theme of connection/line in space (rather than in time). Although the installation works with images the gallery space was not darkened. — Dana Recmanová (press release)