Hi5! Práce studentů uměleckých škol (Dům umění města Brna)

Hi5! Práce studentů uměleckých škol (Dům umění města Brna)Martina Růžičková        5.2.2013

Hi5! Práce studentů vysokých uměleckých škol. 6. února až 10. března 2013, Dům umění města Brna, Malinovské nám. 2, Brno

Anne-Claire Barriga – Jana Butzke – Aleš Čermák – Hana Čichoňová – Vojtěch Fröhlich – Zuzana Gámerová – Jakub Geltner – Miroslav Hašek – Jiří Hladík – Ivana Hrončeková – Matyáš Chochola – Markéta Jáchimová – Barbora Kleinhamplová – Michal Kohút – Martina Lišková – Alexander Lyakhovich – Vojtěch Maša – Štěpánka Paseková – Libor Ptáčník – Martina Růžičková – Kateřina Sudolská – Viktor Takáč – Ladislav Vondrák – Aleksandrina Yordanova

Výstava Hi5! uzavírá projekt, v jehož průběhu v prostorách Domu pánů z Kunštátu představilo díla svých studentů pět českých vysokých uměleckých škol. Tentokrát však aktuální tvorba dostává společný prostor v hlavních sálech Domu umění na Malinovského náměstí. Obsah výstavy je výsledkem komunikace mezi pedagogy jednotlivých fakult a přizvanými kurátory, finální tvar však výstava získává až díky jejich spolupráci a otevřenému dialogu s každým z vystavujících studentů. Vzhledem k obrovské různorodosti ateliérů na jednotlivých školách výstava Hi5! záměrně nepředstavuje reprezentativní nebo „demokratický“ výběr ze všech institucí. Jde spíše o sondu do stávající situace, o průzkum tendencí v oblasti videoartu, instalací, konceptuálního umění, digitálních médií, performance, částečně i akční malby a aktivismu.

Participující školy: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě. Příprava a realizace výstavy je součástí dvouletého Centralizovaného rozvojového projektu „Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách“, jenž je řešen v letech 2012 až 2013.