Vladimír Havlík: Ostříhal se

Vladimír Havlík: Ostříhal se         10.8.1983

Vladimír Havlík, Ostříhal se
Normal 8mm film převedený na DVD
1983, 1:50 min.

Vladimír Havlík, Hair cut
Normal 8mm film transferred to DVD
1983, 1:50 mins

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/havlik-yesterday