Vladimír Havlík, Zdeněk „Eda” Cupák: Fragmenty

Vladimír Havlík, Zdeněk „Eda” Cupák: Fragmenty         10.8.1981

Vladimír Havlík, Zdeněk „Eda“ Cupák, Fragmenty
Super 8mm film převedený na DVD
1981, 4:30 min.

Vladimír Havlík, Zdeněk “Eda” Cupák, Fragments
Super 8mm film transferred to DVD
1981, 4:30 mins

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/havlik-yesterday