Playful – dílna zpětné projekce (VJ Meotar)

Playful – dílna zpětné projekce (VJ Meotar)Filip Cenek        8.9.2007
| Image 1 of 28 |

Filip Cenek a Magdalena Hrubá: Playful. Dílna zpětné projekce (raw vjing), v rámci série workshopů
„Letné dielne / Summer Open Academy 2007“, 13m3, Bratislava.

Videozáznam meotarové performance: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bez-nazvu-zpetne
Propozice k modulu „Playful – dílna zpětné projekce / OHP workshop“ tady (.rtf).
Další info: http://www.13m3.sk/index.php?id=778.

Vícekanálová meotarová situace. Světlo propůjčuje věcem obrysy, stín za nimi pak hloubku. Praktická dílna o prostoru, kde je pohyblivý obraz nejen viděn a nahlížen, ale kde se vytváří jako událost. Několik cvičení vizuální jednoduchosti (návrat do časů ABC), směřující k dvaceti minutám povzdechů v čase vyprávění, po kterých zůstane jen to, co může být přepracováno… Veejaying jako nefikční forma vyprávění, tedy něco jako reality tv nebo sportovní přenosy... Promítání ukázek. Otevřená diskuse, praktické pokusy. — (z propozic k dílně)

keywords: VJ Vjing vj-ing vjing live cinema