č. 316 — 13:11

č. 316 — 13:11         30.3.2011

Ateliérový teambuilding na Špilberku, 30/3 2011: pétanque. Rozhodné okamžiky: 0:1, 11:1, 11:11, 13:11.
[Vašek, Johana, Matúš, Anna] vs. [Vojta, Adéla, Petra, Filip].

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/search/node/zapis-316
zapis-316