č. 316 — I know no weekend

č. 316 — I know no weekendŠimon Kadlčák        10.1.2012

(Reakce na výzvu http://www.erstestiftung.org/blog/i-know-no-weekend-socially-committed-a...)

Přijít s něčím novým a objevným v rámci projektů typu Joseph Beuys: I know no weekend je pro umělce nevděčný úkol. Je dopředu limitován zadáním a pietními požadavky, jež jsou na něj z principu kladeny. Vidina práce s takto jasně formulovaným tématem není příslibem svobodného pohybu v dosud nepoznaném prostoru či možnosti dotknout se netušených dimenzí, svinutých někde v zákoutích maďarské Pécse. Vymýšlení projektu se spíše podobá zápasu, kdy se umělec snaží zadání podrobit sám sobě a vydobýt si vůči jeho zákonům co nejvíce privilegií. Ani klasikovi schematizace ničím nepomáhá. Obalování plstí nepřichází v úvahu. Místo toho se budeme zaříkat svobodou. Naším heslem bude Beuysovo „Škola všem!“

Brněnský Ateliér intermédií Václava Stratila se proto na dobu mezi 19. a 25. březnem 2012 přesune do Pécse, aby zde v duchu tohoto hesla hlásal svobodu forem a poskytl možnost vzdělávat se všem, kdo v tu chvíli zrovna nebudou mít co jiného na práci. Dvojznačnost možného výkladu slova učení není překážkou ale samozřejmostí.

Podobu výuky nelze dopředu z různých důvodů dost dobře naplánovat. Bude se pravděpodobně odvíjet hlavně od interakce mezi učitelem a studenty, studentem a učiteli…

Vzhledem k nákladnosti tohoto přesunu bude celý honorář za projekt využit k přepravě a ubytování všech zúčastněných. Pro porušení všech základních požadavků tedy žádáme pořadatele o pomoc při hledání co nejlevnějšího ubytování pro celý ateliér a doplacení zbylých nákladů za cestu a pobyt, které nejspíš převýší tuto odměnu. Jak už je asi zřejmé, vašemu požadavku na účast jediného studenta nebudeme schopni z principu dostát (nemluvě o tom, že se zúčastní i profesor!). Proto uctivě žádáme organizátory o co vůbec nejvyšší míru shovívavosti.

Ne všechno je umění. Škola všem.

zapis-316