Untitled (Traveling through Fog) – installation shot (GJF)

Untitled (Traveling through Fog) – installation shot (GJF)Filip Cenek        10.7.2013

Untitled (Traveling through Fog). (Single screen) 35mm double slide projection in asynchronous endless time loop, 2010–2013
[ 1: IMAGE (UNTITLED), 35 slides, 2:10 mins, loop ] + [ 2: TEXT (TRAVELING THROUGH FOG), 1:50 mins, loop ]
Installation shot from Jaroslav Fragner Gallery (Lapidarium of the Bethlehem Chapel), Prague, 11/7 — 11/8 2013

Bez názvu (Cesta mlhou). 2-kanálová diaprojekce na jedno plátno, 200 x 133 cm, asynchronní nekonečná smyčka, 2010–2013
[ 1: OBRAZ (BEZ NÁZVU), 35 diapozitivů, 2:10 min., smyčka ] + [ 2: TEXT (CESTA MLHOU), 1:50 min., smyčka ]
Pohled do instalace v Galerii Jaroslava Fragnera (Lapidárium Betlémské kaple), Praha, 11/7 — 11/8 2013

Info k výstavě: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lapidarium-betlemska-kaple-galerie-jarosl...
Pozn.: verze s anglickými titulky