Martin Mazanec: Animace filmu (Iluminace)

Martin Mazanec: Animace filmu (Iluminace)         20.10.2009

Viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/mazanec_animace-filmu.pdf

In: Iluminace – časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, č. 4 (76), ročník 21, NFA, Praha, 2009
Téma čísla: současné myšlení o animovaném filmu; hostující editorka: Kateřina Surmanová
On-line: http://www.iluminace.cz/JOOMLA/index.php?option=com_content&task=view&id...,
http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/noveobsahy/mazanec.pdf