Self-ignition | Samovznícení (Galerie AVU)

Self-ignition | Samovznícení (Galerie AVU)         30.10.2008
| Image 1 of 17 |

Informace k výstavě: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/samovzniceni.

Teri Varhol: Pásma, 9x černobílá fotografie, 2008 – (obr. 3, 4)
Jan Šrámek: Miláčci, instalace, 3x animace (smyčka), 2008 – (obr. 7, 8)
Vojtěch Vaněk: Bez názvu, instalace, animace (smyčka), 2008 – (obr. 3, 6)
Roman Přikryl: My Little Space, instalace, animace (smyčka), 2007-2008 – (obr. 10)
Jana Bernartová: Krajiny, 4x digitální tisk, 2008 – (obr. 5, 6)
Veronika Slámová: Za světový mír, animace, video-slideshow (smyčka), 2008 – (obr. 12, 13)
Václav Stratil: S neštěstím a beznadějí, z cyklu Dělám do novin, 2008 – (obr. 1, 2)
Filip Cenek: Bez názvu, animace, 2-kanálová diaprojekce (asynchronní smyčka), 1998-2008 – (obr. 14-16)
Václav Stratil a Tereza Rullerová: Já jsem gay (SvastiKSSSgaymoll), akce na vernisáži – (obr. 17)