Kresby (2006)

Souběžně s malbou vznikají od roku 2004 kresby. Zpočátku šlo o záznamy a rychlé črty, které byly uvolněným opakem pracného malování. Víc se v nich objevovaly sexuální náměty a kresebný automatismus. V roce 2006 se Václav Stratil zaměřil na náročnější řešení v intimním formátu, někdy hraničícím s minitaturou. Ke slovu se opět dostávají barevné tužky, které máme spojeny s kreslením v dětství. Tyto kresby lze včlenit do komplexu myšlení na obraz a na humor, s nímž Stratil chce porušovat konvenční představu o hodnotách v umění.