Habaděj

(kresby, 2002-2003)

První série kreseb barevnými tužkami je prodchnuta Stratilovým úsilím o syntézu dosavadních kreslířských zkušeností a snaha o důsledný rozptyl výtvarného výrazu. Na základě lyrické, poetické matrice vytvořil možné vztahy pohádkové ilustrace, dětského kreslení a moderního umění (kubismu, dekorativně laděné poválečné abstrakce). S cyklem Habaděj se otevřela nová etapa Stratilovy práce, jež zprostředkovává pocit výtvarné svodody, význam fantazie a emocionální komunikace s uměleckým dílem.