Impresionismus Heute

simulované obrazy

Práce se samolepkami a tapetami souvisela s postkonceptuálním promýšlením funkce závěsného obrazu. Stratil reagoval na možnost vyslovit schémata výtvarné obraznosti prostřednictvím nových materiálů, které evokují novou konzumní zkušenost společnosti. Kromě komponovaných abstraktních či poloabstraktních kompozic šlo o řadu tapetových ready-made, v nichž byla nejvíce tematizována hodnota díla a provokována vžitá představa o potřebě rukodělného vytváření obrazu. Přestože řada obrazů parafrázovala Stratilovu vlastní tvorbu z 80. let, svou nenáročností byla jejím odmítnutím.