Zatoulaný pes

kresby, fotografie (1991-1994)

Zvířecí podobizny navázaly na rýsované kresby z 80. let. Vnesly do jeho tvorby námět bytosti, v níž se zrcadlí naše představy o svobodě, bezdomoví a neschopnost nahlédnout do mysli někoho jiného. Na výstavě Zatoulaný pes v pražském Rudolfinu byly zvířecí podobizny vystaveny spolu s jejich fotografickými zvětšeninami. Autoportréty na Zatoulaném psovi naznačovaly možnost metaforické identifikace autora s vlastnostmi zvířete.