Černé kresby

(80. léta)

Společným jmenovatelem rýsovaných kreseb z 80. let je fakt jednoduchého, opakovaného lineárního gesta, kterým jsou s vypjetím sil vytvářeny vrstevnaté sítě o neobvykle velkých rozměrech. Výsledky byly různé: od zvlněných, energetických struktur přes ryze geometrické abstrakce se čtvercovými nebo parketovými vzory až k rafinovanějším kompozicím, v nichž se Stratil konfrontoval s dekorativností. Několikrát se ve velkých šrafurách objevuje stylizovaná lidská tvář. Také základní monochromní charakter je v mnoha kresbách doplněn o barevné akcenty.
V závěru 80. let Václav Stratil začal do kompozic dosazovat text. Vícekrát užité slovo STIGMA odkazovalo k duchovnímu obsahu a existenciální zkušenosti. S přelomem do 90. let se přibyly operace s dalšími texty a jednotlivými slovy, které kresby obohatily o osobní a poetické obsahy. Nejčetnější sérii variací Stratil vytvořil se slovem NUDA, vyjadřujícím existenciální i tvůrčí odcizení.