2007 Hrubý domácí produkt. Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha
Prague biennale 3. Karlín Hall, Praha
Neexistuju když mě nevidíš. Futura, Praha
Skáče jak píská. Galerie NoD, Praha

2006 V mezičase. National centre for contemporary arts. Czech center, Moscow, Russia
Hermovo ucho. Dům umění v Opavě, Opava
Autopoesis. SNG, Bratislava, Slovakia
ID - Ideal identity. Czech Centre, New York, USA
Artist for Tichy - Tichy for Artists. Museum Moderner Kunst - Stiftung Wörlen, Passau

2005 IV. Nový zlínský salon 2005. První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín
Prague Biennale 2. Karlín Hall, Praha
Zrcadlo přírody. Expo 2005 Aichi. Japan

2004 V mezičase. Galerie kritiků, Praha
Zpráva o kresbě - olomoucký okruh 80. let. Galerie Caesar, Olomouc

2003 Lahoda. Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
Steiner formát. Café Steiner, Brno
Svět jako struktura, struktura jako obraz. Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy, Klenová

2002 A SAKRA! Galerie 1 ve VŠUP, Praha
Monochromie. České muzeum výtvarných umění v Praze, Praha
Interpretace není zločin. Dům umění města Brna, Brno
Divočina - Příroda, duše, jazyk. Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy, Klenová
Současný akvarel. Galerie Navrátil, Praha. (putovní výstava - Galerie Caesar, Olomouc, 2003; Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, 2003; Oblastní galerie v Liberci, 2003; U dobrého pastýře a Kabinet, 2003)

2001 Galerie Behémót. Galerie Behémót, Brno
Sleva 20%. Dům umění České Budějovice, České Budějovice
Vánoční lesík. Galerie Šternberk, Šternberk

2000 Pěkná výstava. Městské divadlo Brno - Galerie Milana Zezuly, Brno
Prozařování. Fenomén světla v českém výtvarném umění 20. století. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Mandala pro Inge. Galerie Základní umělecké školy v Olomouci, Olomouc
Sýpka 2000. Posluchači vysokých uměleckých škol. Galerie Sýpka, Vlkov

1999 "ani hlava, ani pata" Národní technické muzeum v Praze, Praha
Václav Stratil, Sylva Novotná. Společné téma. Ateliér kresby FaVU VUT v Brně. Dolní sál galerie Mánes, Praha
Automobiliteit. Tentoonsttellingsruimte de Veemvlover, Amsterdam, Netherlands
Prozařování. Fenomén světla v českém výtvarném umění 20. století. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Faces. Hotel Scribe, Paris, France
FaVU VUT v Brně - Současná tvorba. Dům umění města Brna, Brno
99 CZ. Výstava českého konceptuálního a instalačního umění devadesátých let. Nádraží Praha - Vyšehrad, Praha
Noc. Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil, Adriena Šimotová. Galerie Šternberk, Šternberk
Prozařování. Fenomén světla v českém výtvarném umění 20. století. Galerie moderního umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
I Remember. Gandy Gallery, Praha

1998 Harmonie 98. GalerieVáclava Špály, Praha
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava
Luxus. Galerie mladých U dobrého pastýře, Brno
Tělo a fotografie. Salmovský palác, Praha
Veřeje. Výtvarné umění ve veřejném prostoru. Galerie Sýpka, Vlkov
"…o přírodě…" Galerie Šternberk, Šternberk
Zelená. Galerie AVU, Praha
Festival divadlo, příležitost, performance - "Aeolská kolébka". Skleněná louka, Brno
Akční Praha. Festival akčního umění a performance. Praha

1997 Umění zastaveného času - česká výtvarná scéna 1969-1985. Moravská galerie v Brně - Pražákův palác, Brno
Demode. Galerie mladých U dobrého pastýře, Brno
Mrtvé duše. Galerie Nová síň, Praha
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989. Muzeum umění Olomouc, Olomouc
Umění zastaveného času - česká výtvarná scéna 1969-1985. Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
The Gramercy International Contemporary Art Fair. The Gramercy Park Hotel, New York, USA
Carte blanche a Nadine Gandy. Saigon en Luberon, France
Shake - Šejk. Nějaký lidi spolu dělaj nějaký věci. Galerie Malá Špálovka, Praha
Simona V. uvádí: nějaký lidi co spolu dělaj nějaký věci. Foyer kina Metro 70 - Galerie Metro Prostějov, Prostějov
Výstava k pátému výročí otevření galerie. Galerie Aspekt, Brno
Prague 1997. Château Beaumanoir, France

1996 Fineart 96. Valdštejnská jízdárna, Praha
Opakované příběhy. Tradice v novém. Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác, Brno
Česká abstrahce. Galerie Václava Špály, Praha.
Respekt. Richterova vila, Praha
1. Nový zlínský salon 1996. Státní galerie ve Zlíně - Dům umění, Zlín
Aktuelle Tschechische Zeichnung. Knoll Galerie, Wienn, Austria
Opakované příběhy. Tradice v novém. Národní galerie v Praze - Šternberský palác, Praha
Umění zastaveného času - Česká výtvarná scéna 1969-1985. České muzeum výtvarných umění v Praze - Husova ul., Praha
Na tělo. Galerie Behémót, Praha

1995 Prázdniny 95. Galerie Aspekt, Brno

1994 Putovní výstava Minisalonu. Art and Culture Center, Hollywood; The Contemporary Arts Center, Cincinnati; The World Financial Center-Courtyard Gallery, New York; Center of Culture, Chicago, USA
Předpoklady skutečnosti. Galerie Obecní dům, Praha
Distant Voices. Contemporary Art from the Czech Republic. South London Gallery, London, UK
Až. Městské muzeum v Aši, Aš
Až. Galerie MXM, Praha
V ostrém světle. Pražský dům fotografie, Praha
Aukce výtvarných děl na podporu uměleckých projektů Domu umění města Brna. Dům umění města Brna, Brno
Mánes Mánesu. Spolek výtvarných umělců Mánes. Výstavní síň Mánes, Praha
Distant Voices. Contemporary Art from the Czech Republic. John Hansard Gallery, Southampton, UK

1993 Bílý Reichensteiner. Galerie Behémót, Praha
Code - X 93. Galerie Behémót, Praha
Obluda Behémót. Galerie Behémót, Praha
Tvary tónů. Dolní sál výstavní síně Mánes, Praha
Identité d'aujourd'hui. L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tcheque. Centre de Conférences Albet Borschete, Commission des Communautés Européenes Bruxelles, Brusseles, Belgium
Jako ženy. Galerie Nová síň, Praha
Příběhy bez konce. Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác, Brno
Czech Works on Paper. Live in Elsewhere. Foyer Galleries, Level 5, Royal Festival Hall, London, UK
Práce pro místo (spolu s Ivanem Kafkou a Chohreh Feyzdjou). Galerie Sýpka, Vlkov
Jakub a anděl. Výstavní síň Mánes, Praha
Příběhy bez konce. Národní galerie v Praze - palác Kinských, Praha

1992 V dimenzích prázdna. Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
Behémót 1992. Galerie Behémót, Praha
Vertikální nostalgie. Galerie Václava Špály, Praha
Time and Tide. E.A.U. Co. Ltd., Tokio, Japan
V dimenzích prázdna. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc
Jiří John. Životní dílo. Jízdárna Pražského hradu, Praha
Galerion 92. Galerie Behémót, Gema, Galerie R, Via Art. Evropský kulturní dům - Pállfyho palác, Praha
Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
Mezi Ezopem a Mauglím. Galerie Václava Špály, Praha
Zapomenuté světlo. Kostel sv. Augustina, Sovinec
Její bratr, jeho manžel. Galerie Václava Špály, Praha
Situation Pragoise. Galerie La Manoir, Martigny, Switzerland
Reklama na nekonečno. Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992 - obrazy, plastiky, objekty, architektura. Národní galerie v Praze - Jízdárna Pražského hradu, Praha
What's New:Prague. The Art Institute of Chicago, Chicago, USA

1991 Nová intimita. ÚLUV, Praha
Aktuell 91. Junge Kunst aus Prag. Künstlerwerkstatt Lothringstrasse 13, Mnichov, Germany
Zadrobílek a Faust. Galerie Pi-Pi-Art, Praha
Jiná geometrie. Výstavní síň Mánes, Praha
Šedá cihla 78/1991. Galerie Zámek Klenová, Klenová
Spirit of Time. Spirit of Tide. Oriel 31 Gallery, London, UK
V dimenzích prázdna. Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Nová skupina. Galerie Sýpka, Vlkov
Ohne distanz. Akademie der bildenden Künste, Wienn, Austria
V dimenzích prázdna. Galerie umění, Karlovy Vary
Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku. Městské kulturní středisko Český Těšín, Český Těšín
Šedá cihla 78/1991. Dům umění v Opavě, Opava
Kouzelná skříňka. Vila Portheimka (v bývalé Galerii "d"), Praha

1990 40 Artistes du Tchechoslovaquie et Slovaquie 1960-90. Galerie Art Defense, Paris, France
Pocta Jindřichu Chalupeckému. Národní galerie v Praze - Městská knihovna, Praha
Les Pragois. Les années de silence. Galerie Lamaignere, Paris, France
Nová skupina. Národní galerie v Praze - Městská knihovna, Praha
Vzhůru, srdce! Krypta katedrály svatého Václava, Olomouc
Nová skupina. Dům umění v Opavě, Opava
Nové cesty kresby a grafiky. 90 autorů v roce 90. Palác kultury Praha, Praha
Současná česká kresba. Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác, Brno
Prag in Eindhoven. Galerie De Fabriek, Eindhoven, Netherlands
Prag in Eindhoven. Havens Museum, Amsterdam, Netherlands
Hole in the Wall. Galerie OKO, Amsterdam, Netherlands
Mladé české umění. S. Jerome Cloister, Lisboa, Portugal
Középnemzedék. Střední věk. Budapest Gallery, Budapešť, Hungary

1989 Situace. Kresby, instalace a realizace. Milan Kozelka, Jana Skalická, Václav Stratil. Junior klub na Chmelnici, Praha
K rok 89. Výstava třinácti výtvarníků. Kulturní dům brigádníků OKD Praha 10, Praha
Střední věk. Galerie hlavního města Prahy - dům U kamenného zvonu, Praha
Střední věk. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově - Dům umění, Gottwaldov

1988 Lubenec 88. Margita Titlová-Ylovsky, Ivan Kafka, Milan Kozelka, Vladimír Merta, Václav Stratil. Střediskové kulturní zařízení v Lubenci, Lubenec
4. Miedzynarodowe Triennale rysunku. Biuro wystaw artystycznych, Wroclaw, Poland

1987 Konfrontace. Lidový dům Praha Vysočany, Praha

1985 Margita Titlová, Vladimír Merta, Václav Stratil. Kulturní středisko Opatov, Praha
Václav Stratil. Velké kresby. Margita Titlová. Velké kresby. Vladimír Merta. Fotografie z akcí. (s Oskarem Přindišem - Kresby a Miroslavem Koupilem - Grafiky). Pracovní setkání v ateliéru Jana Nízkého, třída Míru 75, Olomouc

1984 Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část. Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci - Kabinet grafiky, Olomouc
Současná olomoucká kresba a grafika. Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno
Možnosti dotyku. Sdružený klub pracujících ROH Rokycany, Rokycany

1982 Setkání. Tenisové dvorce TJ. Sparta, Praha 7-Bubeneč, Praha (Výstava byla hodinu po zahájení zakázána.)

1977 Konfrontace 77. Obrazy - grafika - sochy mladých olomouckých výtvarníků. Psychiatrická léčebna v Kroměříži - oddělení 17A, Kroměříž
Výstava mladých výtvarníků severomoravského kraje. Galerie výtvarných umění v Ostravě, Ostrava

1974 Výtvarné práce studentů katedry výtvarné teorie a výchovy Filosofické fakulty UP v Olomouci. Zámek Opočno, Opočno

1973 Výtvarné práce studentů katedry výtvarné teorie a výchovy Filosofické fakulty UP v Olomouci. Budova katedry, Václavské nám

1950 - narozen v Olomouci

1970-1975 - studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

1983-1998 - působí v Praze

1998-2003 - vede Ateliér kresba na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

2003 - vede Ateliér intermédia tamtéž

2004 - habilitován docentem

Žije a pracuje v Brně.