Václav Stratil: I´m History

Text: Karel Thein, Jiří Ptáček, Jiří Skála

Praha, Tranzit. 2005, 240 s.

Václav Stratil

Text: Martin Dostál, Régis Durand, Fabienne Fulchéri

Paris, Centre mational de la photographie, 2002, 57 s.

Václav Stratil: Kresby 1955-2000

Text: Ladislav Daněk, Milan Kozelka, Pavel Netopil, Karel Srp, Adriena Šimotová, Petr Turecký, Jiří Valoch, Miloš Vojtěchovský, Pavel Zatloukal.

Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2000, 92 s.

1950 - narozen v Olomouci

1970-1975 - studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

1983-1998 - působí v Praze

1998-2003 - vede Ateliér kresba na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

2003 - vede Ateliér intermédia tamtéž

2004 - habilitován docentem

Žije a pracuje v Brně.